Nieuw bestemmingsplan voor Venray in procedure

Door NEWWORLD, donderdag 26 januari 2017 08:08

Nieuw bestemmingsplan voor Venray in procedure

De gemeente Venray is gestart met de aanpassing van het bestemmingsplan voor de kern van Venray. Het bestemmingsplan heeft betrekking op alle woonwijken van Venray (met uitzondering van het centrum). De aanpassing moet ervoor zorgen dat het bestemmingsplan weer bij de tijd is. Ontwikkelingen die de afgelopen jaren plaats hebben gevonden, zijn verwerkt in dit bestemmingsplan. Daarnaast heeft de gemeente in overleg met een aantal eigenaren van percelen de bestemming op hun perceel aangepast. Dit leidt onder andere tot een verlaging van de geplande woningaantallen.

Het college van BenW vraagt aan de gemeenteraad om op 21 februari het ontwerp bestemmingsplan vast te stellen. Daarna wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. De vaststelling van het definitieve bestemmingsplan staat later dit jaar gepland.

Ruimte voor nieuwe plannen
Het bestemmingsplan Venray stamt uit 2006. De afgelopen jaren zijn veel locaties ontwikkeld. Maar er zijn ook locaties waar de ontwikkeling is stil blijven liggen en/of waar leegstand is ontstaan. Wethouder Martijn van der Putten licht de plannen toe: “De tijden zijn veranderd. We groeien niet meer zo hard als we in het verleden dachten. Dit heeft geleid tot een overschot aan bouwplannen in Venray waar geen behoefte meer aan is. Vooral woningbouw, maar ook plannen voor winkels en kantoren zijn er te veel. Venray zit hierdoor ‘op slot’. Door op deze locaties de geplande aantallen woningen en vierkante meters kantoor- of winkelruimte te verlagen, ontstaat er ruimte om andere locaties te ontwikkelen, waar juist wél behoefte aan is.”

In november 2015 kondigde de gemeente in de Startnotitie van het bestemmingsplan Venray aan dat ze hierover in gesprek zou gaan met een aantal eigenaren. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat in het ontwerp bestemmingsplan Venray op zo’n 25 locaties de bestemming is aangepast. Samen leidt dit tot een vermindering van de plannen met ca. 100 woningen, ca. 1.500 m2 bvo kantoor en ca. 2.000 m2 wvo detailhandel.

Meest in het oog springend is de aanpassing van het bestemmingsplan voor het Servaasterrein, het gebied tussen Oostsingel, Stationsweg, St. Servatiusweg en Henri Dunantstraat. Eigenaar Vincent van Gogh heeft een nieuwe ruimtelijke visie ontwikkeld voor het terrein. Binnenkort houden Vincent van Gogh en de gemeente hierover een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor omwonenden.

(Bron: Gemeente Venray)


Gerelateerde berichten


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.