College wil De Sprank blijven steunen

Door NEWWORLD, donderdag 08 december 2016 08:02

College wil De Sprank blijven steunen

Het college stelt de gemeenteraad voor om een nieuwe langjarige overeenkomst met Laco voor zwembad De Sprank uit te werken. De gemeente zal financieel bijdragen om de zwemlessen, zwemwedstrijden en het zwemmen voor doelgroepen te behouden.

Een langjarige overeenkomst doet volgens het college recht aan de opbrengst van de werkconferentie in september. Uitkomst van die conferentie met gebruikers en inwoners was dat het zwembad voorziet in een maatschappelijke behoefte en als basisvoorziening wordt gezien. “We hebben goed geluisterd naar de inwoners”, zegt wethouder Lucien Peeters namens het college. “Het zwembad past ook in de doelstelling van de gemeente om bewegen en een gezonde leefstijl te stimuleren.” Ook voor Venray als tweede stedelijke kern van Noord-Limburg is een zwembad een basisvoorziening. Het draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor nieuwe bewoners en bedrijven, vindt het college.

4 scenario’s
Bij de keuze voor een nieuwe langjarige overeenkomst streepte het college 3 andere onderzochte scenario’s weg. In opdracht van het college werden onderzocht: helemaal stoppen met betalen voor De Sprank, telkens een 1-jarige overeenkomst en samenwerking met Horst aan de Maas.

De discussie over de toekomst van het Venrayse zwembad ontstond rond het na 22 jaar aflopen van de in 1994 gesloten overeenkomst met exploitant Laco. De zwembadexploitant stelde dat De Sprank zonder steun van de gemeente niet kan voortbestaan.

De commissie Leven bespreekt het collegevoorstel op 1 december, de gemeenteraad besluit op 20 december over het voorstel. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorkeurscenario van het college, gaat de gemeente onderhandelen over de inhoud van de overeenkomst. Als het aan de gemeente ligt, komen er duidelijke prestatieafspraken in het contract over onder meer bezoekersaantallen, openingsuren, tarieven en klanttevredenheidsonderzoeken.

De gemeente gaat nog nader onderzoeken of een bijdrage aan De Sprank niet valt onder ongeoorloofde staatsteun.

(Bron: Gemeente Venray)


Gerelateerde berichten


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.