Mogelijk lek persoonsgegevens

Door NEWWORLD, dinsdag 06 december 2016 07:44

Mogelijk lek persoonsgegevens

Op 30 november is de gemeente Venray geïnformeerd door een leverancier, die voor Venray werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ), dat van een medewerker van deze organisatie een laptop is gestolen. Mogelijk hebben gegevens van inwoners en bedrijven van de gemeente Venray op deze laptop gestaan. Inwoners van de gemeente Venray zijn hierover per brief geïnformeerd.

Het gaat om gegevens van woningen, bedrijven, scholen en dergelijke die nodig zijn in het kader van de Wet onroerende zaakbelasting (WOZ) over 2015. De gemeente heeft die gegevens ter beschikking gesteld aan de leverancier. Het kan zijn dat op de gestolen laptop burgerservicenummers, achternamen en initialen, adressen en geboortedata staan. Bij bedrijven kan het gaan om het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en het RSIN-nummer. Het is overigens niet zeker dat deze gegevens op de gestolen laptop stonden. Wel staat vast dat de laptop géén financiële gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen of bankgegevens van Venrayse personen en organisaties bevatte.

De leverancier werkt overigens ook voor andere gemeentes, die hierdoor eveneens zijn getroffen.

Risico?
Iemand die kwaad wil kan misbruik maken van de gegevens. Bijvoorbeeld door het burgerservicenummer te gebruiken om toeslagen aan te vragen bij de belastingdienst. Dat kan heel vervelend zijn. De kans dat er daadwerkelijk misbruik van de gegevens wordt gemaakt is klein, maar het is natuurlijk goed om er alert op te zijn. De gemeente adviseert inwoners die een vermoeden hebben van misbruik om dit te melden via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

De gemeente werkt nu en in de toekomst nauw samen met de informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de betrokken leverancier om herhaling te voorkomen.

(Bron: Gemeente Venray)


Headlines


Reacties

  • Er zijn nog geen reacties geplaatst.